Het laden ...

Uw vragen zijn onze antwoorden

F&Q ImunoBran

1

Is ImunoBran ook geschikt voor zwangere vrouwen?

ImunoBran is een natuurlijk voedingssupplement, waarvan is aangetoond dat het geen bijwerkingen heeft, geen ongewenste reacties oproept en niet toxisch is. Gebruik van het product is dus in geen geval schadelijk voor zwangere vrouwen noch voor hun ongeboren kind. Desondanks dient men zich af te vragen of het tijdens de zwangerschap überhaupt noodzakelijk is willekeurig welk supplement te gebruiken. Het advies van de behandelende arts zou hier altijd doorslaggevend moeten zijn.

2

Is ImunoBran ook geschikt voor kinderen?

BioBran is een supplement dat bestemd is voor de ondersteuning van het organisme in situaties waarin het organisme verzwakt is door ziekte, erfelijke aandoeningen of medische behandelingen. Wanneer gezonde kinderen volwaardige voeding krijgen en de periode direct na de bevalling zonder complicaties is verlopen, kan men ervan uitgaan dat hun afweersysteem in orde is. Het gebruik van voedingssupplementen is daarom niet noodzakelijk. Desondanks kan ImunoBran ook door kinderen gebruikt worden, uiteraard in overleg met hun kinderarts. De dosering zou dan gereduceerd moeten worden tot ongeveer de helft. Vanaf een leeftijd van 14 jaar kan ImunoBran gebruikt worden volgens het voor volwassenen bestemde doseringsschema.

3

Heeft het gebruik van ImunoBran bijwerkingen?

ImunoBran heeft aantoonbaar geen bijwerkingen en is niet toxisch, zelfs niet bij doseringen die het geadviseerde schema aanzienlijk overstijgen. Laboratoriumtesten hebben bij dierproeven (ratten) uitgewezen dat de toxiciteit nul is. LD50, d.w.z. het overlijden van tenminste 50 % van de proefdieren, werd zelfs niet vastgesteld bij een dosering van 36 gr/kg. Ter illustratie: een hele ImunoBran 1000-verpakking bevat 30 gram aan actieve stoffen.

4

Op welke manier onderscheidt ImunoBran zich van de overige supplementen op de markt?

Er worden op onze markt 3 tot 4 hoogwaardige natuurlijke supplementen ter ondersteuning van het organisme verkocht. Dit zijn echter allemaal uit één component bestaande supplementen, terwijl ImunoBran een samengesteld supplement is, waarin gebruik gemaakt wordt van de enzymatische inwerking van de zwamvlok van de paddenstoel Shiitake op een mengsel van rijstzemelen. Het is dus een natuurlijk supplement, dat uitsluitend met behulp van niet genetisch gemodificeerde plantaardige producten vervaardigd is. Er zijn op de markt ook supplementen verkrijgbaar die dierlijke producten bevaten, hetgeen een aanzienlijke beperking vormt voor het gebruik door bepaalde patiënten. Het belangrijkste verschil bestaat echter uit het feit dat ImunoBran beschouwd wordt als het best gedocumenteerde supplement, zowel klinisch als laboratorisch.

5

Is ImunoBran ook geschikt voor dieren?

Ja, met name in de USA en in Japan maakt ImunoBran vaak deel uit van de ondersteunende behandeling van huisdieren, met name honden en katten. Sommige klinische studies maken gewag van hogere leeftijden, die bereikt worden door dieren die gebruik hebben gemaakt van ImunoBran, ten opzichte van de controlegroep die geen ImunoBran kreeg. Ook de genezing na operaties kent een beter verloop. De dosering bij dieren verschilt niet van het schema voor mensen. Over de noodzaak het supplement ter ondersteuning van het organisme in te zetten, moet een besluit genomen worden door de dierenarts.

6

Kan ImunoBran worden toegepast in combinatie met andere geneesmiddelen?

Er zijn geen reacties bekend op de toepassing van BioBran in combinatie met andere klassieke middelen en medicijnen. Integendeel, zoals we al verschillende keren benadrukt hebben, ondersteunt BioBran de werking van veel andere medicijnen, bijv. ingeval van suikerziekte, virusziekten, hepatitis en bij het vermoeidheidssyndroom. Verder ondersteunt BioBran de effectiviteit van chemotherapie en onderdrukt het de ongewenste bijwerkingen. BioBran moet echter niet toegepast worden wanneer de patiënt andere middelen ter ondersteuning van het organisme gebruikt!

7

Moet men ImunoBran voor of na het eten gebruiken?

ImunoBran is een natuurlijk, plantaardig supplement en kan dus tegelijk met de hoofdmaaltijden gebruikt worden. Soms, met name bij hogere doseringen, wordt een licht opgeblazen gevoel in de buik beschreven. In dat geval wordt geadviseerd ImunoBran op de nuchtere maag te gebruiken, d.w.z. een half uur voor de maaltijd of ten minste drie uur erna. De werking van het supplement is echter in alle gevallen hetzelfde.

8

Is ImunoBran ook geschikt voor sporters? Kan het kwaad bij dopingtests?

Uit de samenstelling van de tabletten en pillen blijkt dat ImunoBran geen verboden stoffen bevat. Integendeel, het verlaagt de vermoeidheid van het organisme en is daarom juist zeer geschikt voor sporters en mensen die fysieke arbeid verrichten. Door zijn uitstekende werking bij het chronische vermoeidheidssyndroom behoort het supplement tot de middelen die geschikt zijn voor het onderdrukken van vermoeidheid en stres.

9

Y a-t-il une différence d’efficacité entre les sachets et les comprimés?

Les fabricants de ImunoBran MGN-3 assurent qu’il n’y a pas de différence d’efficacité selon la présentation du produit, 4 comprimés équivalents à un sachet : l’on ingère 1000 mg de ImunoBran MGN-3 dans les deux cas. (Les comprimés sont commodes pour les personnes prenant de faibles doses de ImunoBran MGN-3 ou qui veulent éviter d’avoir à dissoudre la poudre dans un demi-verre d’eau) Plus facilement absorbés, les sachets peuvent être pris vingt minutes après les repas, tandis que les comprimés seront idéalement ingérés au cours de ce dernier.

10

Quelle quantité de ImunoBran MGN-3 dois-je prendre?

En règle générale, de fortes doses de ImunoBran MGN-3 ont tendance à optimiser le niveau immunitaire ou du moins à le normaliser beaucoup plus rapidement que des posologies plus faibles, et sont recommandées dans les cas sévères pour assurer un rétablissement rapide.Les posologies varient de 500 mg par jour (un demi-sachet ou 2 comprimés) à 3000 mg par jour (3 sachets ou 12 comprimés) ou plus en fonction du poids de la personne. Un adulte en bonne santé ou ne présentant qu’un léger rhume ou une petite infection, prendra 500 mg par jour, pour assurer une protection immunitaire et prévenir toute maladie. En cas de maladies immunitaires plus graves ou pour un rétablissement plus rapide, la dose sera de 1 sachet par jour (4 comprimés ou 15 mg/kg/jour), tandis que pour les maladies immunitaires très graves, 3 sachets (12 comprimés ou 45mg/kg/jour) par jour pendant 2 mois seront conseillés, après quoi la dose sera réduite à 1 sachet (4 comprimés). (Si dans le même temps des traitements, tels que chimiothérapie ou radiothérapie sont administrés, il est alors conseillé d’augmenter de nouveau la dose d’entretien jusqu’à 3 g par jour ou plus, une semaine avant le traitement, et jusqu’à 2 semaines après).Il est toujours préférable de répartir les doses quotidiennes au moment de manger ; par exemple, une personne à qui 3 sachets ou 12 comprimés par jour ont été prescrits, prendra 1 sachet ou 4 comprimés au cours des 3 principaux repas.

11

Après une interruption ou une reprise de ImunoBran MGN-3, quelle dose dois-je prendre?

Les personnes prenant un gramme (1000 mg ou 4 comprimés) ou plus de ImunoBran MGN-3 par jour verront se produire un effet de modulation immunitaire optimal au bout de deux mois. En cas d’arrêt de la prise de ImunoBran MGN-3, la fonction immunitaire retombera généralement à son niveau d’origine dans le mois qui suit en raison de la présence de facteurs immunosuppresseurs tels que maladies, régime inadapté, stress, toxicité, etc. Il est par conséquent déconseillé d’interrompre le complément ImunoBran MGN-3 plus de quelques jours, et seulement si c’est vraiment inévitable.

12

A quel moment puis-je arrêter en toute sécurité la prise de ImunoBran MGN-3?

Aucune hyporéactivité ni épuisement d’effet au cours du temps n’a été observé avec ImunoBran MGN-3 . Le produit peut donc être pris indéfiniment. Néanmoins le prix de revient d’une prise à long terme du complément peut s’avérer prohibitif, c’est pourquoi beaucoup de personnes souhaitent savoir à quel moment elles peuvent arrêter de prendre le produit. Si vous l’avez pris pour remédier à un état pathologique défini et que celui-ci a été traité avec succès, vous pouvez arrêter le complément ImunoBran MGN-3 ou le poursuivre à une dose d’entretien très faible. Si votre état pathologique persiste ou évolue, il est préférable de continuer à le prendre. Si vous stoppez les prises de ImunoBran MGN-3, adoptez un style de vie sain afin d’optimiser votre fonction immunitaire sans adjuvant.

13

Puis-je alléger ma chimiothérapie si je prends ImunoBran MGN-3?

Des recherches laissent penser qu’il est possible de réduire les doses de chimiothérapie au fur et à mesure que la capacité du corps de se défendre augmente. Bien que des études menées chez l’animal abondent en ce sens, nous ne recommandons PAS cette pratique. Consultez toujours votre cancérologue.

14

Si j’entreprends une chimiothérapie/radiothérapie et que je choisis de prendre en même temps ImunoBran MGN-3, quand puis-je décider de commencer?

Le plus tôt sera le mieux, pour autant que votre cancérologue ne s’y oppose pas. Si votre système immunitaire est fort lorsque vous commencez la chimiothérapie ou la radiothérapie, le traitement sera plus facile à supporter et les effets secondaires seront moindres. Commencez immédiatement par une dose quotidienne élevée (3 grammes ou 3 sachets) afin de normaliser votre système immunitaire le plus rapidement possible. Vous réduirez peu à peu la dose de ImunoBran MGN-3 à 1 sachet ou 1 gramme par jour après 2 mois, mais, si la chimio ou la radiothérapie se prolonge, il vous est recommandé de continuer à prendre la dose la plus élevée afin d’atténuer les effets secondaires. (Pour être efficace, cette posologie devrait être instituée une semaine avant le traitement et poursuivie pendant les deux semaines qui suivent.)

15

Les enfants peuvent-ils également prendre ImunoBran MGN-3 ?

ImunoBran MGN-3 est également tout à fait adapté aux enfants de tous âges. Les doses seront proportionnelles à leur poids. Ainsi, par exemple, un enfant de 20 kg prendra une dose équivalente au tiers ou au quart de celle d’un adulte.

16

Les femmes enceintes peuvent-elles prendre ImunoBran MGN-3?

Des femmes enceintes prennent ImunoBran MGN-3 sans aucun problème. Cependant, Daiwa Pharmaceutical nous informe qu’il ne peut recommander la prise de ImunoBran MGN-3 à ce groupe spécifique de personnes tant que des essais à grande échelle n’auront pas été menés chez la femme enceinte, même si apparemment le produit semble sûr.

17

Puis-je donner ImunoBran MGN-3 à mes animaux de compagnie ?

De nombreuses personnes donnent ImunoBran MGN-3 à leurs animaux pour renforcer leur fonction immunitaire. A ce jour, nous savons que ImunoBran MGN-3 a été administré à des mammifères et des oiseaux. Cependant, nous sommes sûrs que la personne qui aura donné ce complément à son iguane préféré se manifestera aussitôt : les animaux inférieurs comme les poissons ont un système immunitaire plus primitif et ImunoBran MGN-3 leur est déconseillé. De même que pour les enfants, la dose sera proportionnelle au poids. Prendre 15 mg/kg/jour pour un enfant équivaut à une dose de 1000mg ou 1 sachet par jour pour un adulte.

18

ImunoBran MGN-3 traverse-t-il la barrière hémato-encéphalique?

Cela n’a jamais encore été démontré. Il est fort peu probable que ImunoBran MGN-3 traverse cette barrière, sa masse moléculaire étant beaucoup plus importante que celle du glucose. Cela signifie-t-il que ImunoBran MGN-3 est inutile pour les personnes dont la croissance des cellules neurales est anormale? Pas du tout, ImunoBran MGN-3 se révèle également bénéfique pour le cerveau, dans la mesure où le même système immunitaire concerne le corps entier. Et bien que les cellules NK ne migrent généralement pas à travers la barrière hémato-encéphalique, toute prolifération anormale de cellules dans le cerveau induit une augmentation de la vascularisation (généralement plus anarchique que la vascularisation normale), permettant aux cellules NK d’atteindre plus aisément ces cellules anormales. Néanmoins, malgré la quantité limitée de données disponibles relatives aux effets de ImunoBran MGN-3 sur les tumeurs cérébrales, son administration ne peut que bénéficier à la qualité de vie des patients concernés. (Information du Dr. Endo, Japon.)

19

ImunoBran MGN-3 peut-il être administré dans le cas d’une greffe de cellules souches?

Lors d’une thérapie par des cellules souches, les personnes reçoivent des immunosuppresseurs pour réduire le risque de rejet. Pendant cette période, tout produit ayant pour effet d’augmenter la fonction immunitaire est à proscrire. Une fois les cellules souches greffées avec succès, et les immunosuppresseurs arrêtés, avec l’accord de votre médecin, ImunoBran MGN-3 pourra être pris pour aider le système immunitaire à se réguler.

20

ImunoBran MGN-3 est-il un produit stérile ?

Comme tous les compléments alimentaires naturels, ImunoBran MGN-3 n’est pas un produit stérile. En fait, tout processus de stérilisation impliquant habituellement des températures élevées, voire même des pressions élevées, dénaturerait le produit. Il est cependant élaboré dans un laboratoire pharmaceutique et son conditionnement est très fiable. Ainsi, bien que la teneur bactérienne soit extrêmement faible dans ce produit, il fait partie des compléments alimentaires sûrs mis sur le marché. ImunoBran MGN-3 ne contient aucune bactérie nocive.

21

ImunoBran MGN-3 peut-il être « fait maison »?

Le processus de fabrication de ImunoBran MGN-3 ne se limite pas à simplement mélanger des champignons Shi-itake avec du son de riz. Les enzymes de ces champignons doivent être isolées, mélangées au riz puis, après un temps bien défini, les composés de faible poids moléculaire séparés par fractionnement des polysaccharides à chaîne courte ainsi obtenus. Il s’agit d’un procédé complexe, difficile à reproduire chez soi.

22

ImunoBran MGN-3 a-t-il été testé sur les animaux ?

Société japonaise, la législation oblige Daiwa Pharmaceutical à tester la DL50 sur les animaux, pour des raisons de sécurité. Il s’agit d’un test auquel tout nouveau produit doit être soumis. Même s’il est regrettable, puisqu’il implique la mort d’un certain nombre de rats, ce test est légalement obligatoire. Sans ces données, aucun comité d’éthique n’autoriserait des essais ou des études de ImunoBran MGN-3 sur l’homme, et le produit ne pourrait être mis sur le marché. Les autres expériences animales réalisées par la Société sont des essais « chroniques » destinés à étudier, chez le rat, les effets secondaires et l’activation du système immunitaire de ImunoBran MGN-3. Aucun animal n’est sacrifié au cours de ces essais. Engagée dans une démarche éthique et responsable, Daiwa s’efforce de limiter ses expérimentations animales au strict minimum.

23

ImunoBran MGN-3 contient-il des OGM ?

Pas du tout. ImunoBran MGN-3 n’est pas issu d’organismes génétiquement modifiés et ne contient aucun ingrédient qui le soit.

24

Après l’accident nucléaire de Fukushima, ImunoBran MGN-3 peut-il se révéler être radioactif ?

Non seulement l’usine de fabrication de Daiwa est éloignée de la centrale de Fukushima, mais en plus, tous les lots de ImunoBran MGN-3 sont contrôlés afin de détecter d’éventuelles traces de radioactivité. Aucun de ces contrôlés ne s’est jamais révélé positif.

25

Pourquoi les revendeurs hésitent-ils à mettre en avant les bienfaits de ImunoBran MGN-3 ?

Dans la plupart des pays européens, les revendeurs ne sont pas autorisés à vanter les avantages thérapeutiques des compléments nutritionnels. ImunoBran MGN-3 est donc vendu comme complément permettant de stimuler les systèmes immunitaires défaillants. Aux Etats-Unis, les promoteurs semblent libres d’en dire davantage. Toutefois, dans ce pays, la revente du produit vient d’être interdite aux Laboratoires Lane en raison des prétentions qu’ils avançaient.