Het laden ...

Nieuwe perspectieven voor MCH-I-

  • Tibor Hajto

  • red. dr. Chris Gutch

  • 2018

Aangezien maligne neoplasma’s tegelijkertijd met hun ontwikkeling hun gevoeligheid voor MHC-I-beperkte T-lymfocyten verliezen als gevolg van hun reactie op het aangeleverde kankerantigen, hebben we immunomodulatoren nodig, die in staat zijn om de MHC-I-onbeperkte kankerbestrijdende mechanismen in het aangeboren immuunssysteem te activeren.

In tegenstelling tot het adaptatief immuunsysteem vertonen aangeboren immuuncellen regelmatig een basisactiviteit (priming), die kan worden omschreven als hun vermogen om te functioneren en die polarisatie mogelijk kan maken die vergelijkbaar is met het neuro-endocrien systeem. Aangeboren immuuncellen worden namelijk ingezet in twee richtingen.

Type 1-cellen hebben kankerbestrijdende cascademechanismen die MCH-I-onbeperkte killercellen (zoals NK-cellen) activeren, terwijl type 2-cellen de celproliferatie activeren door Groeifactoren (GF) te produceren, een invloed hebben op chronische ontstekingen, de angiogenese stimuleren en het type 1-systeem remmen.

Zoals aangetoond wordt de activiteit van type 1-cellen parallel met de ontwikkeling van de tumor gedownreguleerd, terwijl de beschikbare informatie gewoonweg een overwicht van type 2-cellen suggereert, die door de tumor worden geïnduceerd. Het zo verstoorde evenwicht kan worden verbeterd dankzij immunomodulatoren.

Natuurlijke type 1-cellen kunnen enkel worden geactiveerd door stimulering van fagocytaire cellen door PAMP-achtige structuren die altijd van natuurlijke afkomst zijn en die niet chemisch kunnen worden aangemaakt. In de kankerbestrijdende activiteit van MCH-I-onbeperkte killercellen spelen de expressie van NKG2D-receptoren en de expressie van hun stressgerelateerde liganden (MICA/B, UBPL1-3) een regelende sleutelrol door het killsignaal te genereren.

Het doel van dit artikel is om de hypothesen te ondersteunen of de stijging van expressie van KAR op MHC-I-onbeperkte killercellen door aangetoonde plantaardige immunomodulatoren en parallelle stimulering van de expressie van stressgerelateerde liganden op kankercellen door GFR-inhibitoren en cytostatica (zoals Gemcytabin) klinische voordelen kan opleveren.

Casusrapporten van gebruik van gestandardiseerd arabinoxylaanconcentraat uit rijstzemelen (Biobran/MGN-3) in combinatie met GFR-inhibitoren of gemcitabine tonen verrassende klinische reacties. Spijtig genoeg kan deze plantaardige immunomodulator ondanks de klinische en immunologische bewijzen enkel als voedingssupplement worden geregistreerd, waardoor verder onderzoek van bovenvermelde hypothesen bemoeilijkt is.