Het laden ...

De effecten van een voedingssupplement op de werking van het immuunsysteem, de lever en de nieren bij volwassenen met HIV

De nieuwste effecten van een voedingssupplement uit gehydrolyseerde polysacharide op de werking van het immuunstelsel, de lever en de nieren bij volwassenen met HIV in gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken

  • John E. Lewis, Steven E. Atlas, Muhammad H. Abbas, Ammar Rasul, Ashar Farooqi, Laura A. Lantigua, Frederick Michaud, Sharon Goldberg, Lucas C. Lages, Oscar L. Higuera, Andrea Fiallo, Eduard Tiozzo, Judi M. Woolger, Stephanie Ciraula, Armando Mendez, Allan Rodriguez en Janet Konefal

  • red. dr. Chris Gutch
    2018

Het hoofddoel van het onderzoek was om de invloed van een gehydrolyseerde polysacharide – de arabinoxylaanverbinding uit rijstzemelen RBAC – op de werking van het immuunsysteem, de lever en de nieren bij personen met HIV te beoordelen. Voor deze interventie werden gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken van zes maanden uitgevoerd.

Er werden zevenenveertig deelnemers met HIVþ, die een stabiele antiretrovirale therapie volgden, aangeworven en ad random ingedeeld in een van de twee onderzoeksvoorwaarden (n 1/4 22 RBAC i n 1/4 25 placebo). Tijdens de studie namen ze gedurende zes maanden dagelijks een dosis van 3 gram van een van de bovenvermelde verbindingen in.

De deelnemers werden aan het begin van de procedure en na 3 en 6 maanden onderworpen aan observatie van CD4þ en CD8þ, leverenzymes en nierfunctie. Er werden geen bijwerkingen vastgesteld, en de lever- en niermarkers bleven bijna volledig binnen de normale grenzen. De procentuele verandering van CD4þ was vergelijkbaar in de placebogroep (2,2%) en RBAC-groep (.1 3,1%) na 6 maanden observatie.

Na 6 maanden verminderde de waarde van CD8þ in vergelijking van de uitgangswaarde in de RBAC-groep (-5,2%), terwijl er in de placebogroep een stijging werd vastgesteld (þ77,8%; p 1⁄4 0,04). De CD4þ/CD8þ-ratio verbeterde klinisch in de RBAC-groep met een waarde van 0,95 (SD 1–40,62) aan het begin van het onderzoek tot 1,07 (SD 1–40,11) na 6 maanden, terwijl ze in de placebogroep verminderde van 0,96 (SD 1–0,80) aan het begin van het onderzoek tot 0,72 (SD 1–40,59) na 6 maanden.

Onze resultaten toonden een statistisch belangrijk daling van de waarde van CD8þ en een klinisch belangrijke stijging van de CD4þ/CD8þ-ratio aan in de RBAC-groep in vergelijking met de placebogroep. De resultaten van dit onderzoek suggereren dus dat de immunomodulerende en verouderingremmende werking van RBAC veelbelovend is bij personen met HIV.